Honda Eb2800i Oil Capacity, Every Tenant's Legal Guide, Killington Lodging Ski In Ski Out, Shepherd Golf Course, Samsung Hw-n300 Factory Reset, Wailea Golf Club, Is An Elephant Seal Bigger Than A Killer Whale, Wd Red 10tb, " />

Už jste tuhle Å¡ikovnou věcičku zkouÅ¡ely? Use Lumea in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. The Philips Lumea … Never use the device on the following areas: -On warts, tattoos or permanent make-up. Philips Lumea IPL hair removal systems can be divided into 4 sections, Philips Lumea Prestige, Advanced, Essential, and Precision section. After 14 years of research with leading dermatologists, Philips Lumea places IPL technology, into your own hands. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. Stačí len sledovaÅ¥ upozornenia a pripomienky v aplikácii. It offers easy, pain-free at-home IPL, with a number of smart features which make it stand out from the … (Upozornenie: Model Lumea Advanced SC1994 nemožno používaÅ¥ na oÅ¡etrenie tváre). * Wait at least 48 hours after tanning before you use Philips Lumea. Å túdia bola, * Pri použití s káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity, Stiahnite si zadarmo aplikáciu Philips Lumea, aby ste mali svojho osobného poradcu na dosah ruky, ZobraziÅ¥ vÅ¡etky často kladené otázky k Philips Lumea. Ochranný systém zabraňuje aktivácii zábleskov, ak zariadenie nie je v úplnom kontakte s pokožkou. Slowly slide the Lumea across the treatment area while flashing. Zariadenie Philips Lumea si zvolili vyÅ¡e 3 milióny žien, čo dokazuje, že ide o ideálne a preferované rieÅ¡enie. Philips Lumea has never been tested on pregnant or breast feeding women and should therefore not be used in these cases. Selected products Philips Lumea, the ideal solution for you "IPL technology has been available in specialist salons since 1997. However, most of Philips’ IPL devices are not available in stores or retailers any more, including the Philips Lumea … You can assess your skin tone in the skin tone/hair color chart in the user manual and online. Unique attachments designed for optimal results all over the body. a star. The App creates a personal treatment plan for you for each body area the way you like it. Připravuji pro vás recenzi na blogu, tam bude víc informací o průběhu testování i tipy pro použití. * Your skin will be more sensitive directly after the treatment. ** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. Bezpečnostný systém zariadenia Lumea zabraňuje aktivácii zábleskov, ak nástavec nie je v úplnom kontakte s pokožkou. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use Lumea only. Zariadenie nikdy nepoužívajte na oÅ¡etrenie nasledovných oblastí: –Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape. Akonáhle sa rozsvieti kontrolka „READY“ na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti. (, Dámske holenie a starostlivosÅ¥ o pokožku, Prístroj na čistenie medzizubných priestorov, Parné generátory, naparovače a žehličky, Tyčové vysávače, sáčkové a bezsáčkové vysávače, Kombinované čističky čističky vzduchu a zvlhčovače 2v1, Odsávačky mlieka a starostlivosÅ¥ o prsia. Furthermore, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin will not attract the light. o zovň. By checking your skin type, you can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face. With tanning we mean sunbathing; it is okay to have some sunlight on your skin from being outside. The hair will shed naturally and will keep skin smooth and prevent regrowth. The Philips Lumea Prestige uses Intense Pulsed Light (IPL) that’s safe for use on the body and face. The reason for the lower setting is that these areas are more sensitive to IPL / feel less comfortable if you are using IPL. It has a large treatment window for faster treatment. Vďaka rôznym zakriveniam nadstavcov s rôzne zafarbenými filtrami môžete jemne a ÃºÄinne oÅ¡etrovaÅ¥ rôzne partie tela. pre muž. * Vždy sa riaďte tabuľkou farby pokožky/chĺpkov a prispôsobte podľa nej intenzitu svetla tak, aby nedoÅ¡lo k reakciám pokožky ani vedľajším účinkom. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. Ak sa v oblasti, ktorú chcete oÅ¡etriÅ¥, nachádza znamienko, snažte sa aplikovaÅ¥ svetelné impulzy v jeho okolí, pretože pigment znamienka absorbuje energiu svetla. The face attachment has its own specially designed additional integrated filter and a small, flat window for gentle and precise facial use. Výsledkom je prirodzené vypadnutie chĺpku a zabránenie jeho opakovanému rastu. VÅ¡etky práva vyhradené. ** Priemerný výsledok 78 % redukcia chĺpkov na nohách, po úplnom oÅ¡etrovacom cykle (12 oÅ¡etrení), objektívna Å¡túdia, *** Pri použití s ​​káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity, * Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok 85 % či viac. Prísl. Vďaka inteligentnému senzoru môžete zvoliÅ¥ Å¡peciálne nastavenie podľa typu vaÅ¡ej pokožky, ktoré zaistí efektívne a zároveň Å¡etrné oÅ¡etrenie tváre. Use on the upper lip, chin and jawline. Vždy udržujte plný kontakt s pokožkou, aby ste zabránili neželanému rozptýleniu svetla a prístroj Lumea nikdy nepoužívajte na oÅ¡etrenie oblasti okolo očí ani na oÅ¡etrenie obočia, odporúčame Lumea používaÅ¥ iba pod líniou lícnych kostí. Poznámka: Tento zoznam nie je úplný. ****Údaj času pri nastavení maximálnej intenzity. Never use IPL if you suffer from any of the diseases listed below: -If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated. Prístroj Philips Lumea účinne, ľahko a bezpečne pôsobí na celú radu rôznych typov chĺpkov a pokožky. Intenzívne pulzné svetlo (IPL) znižuje dorastanie chĺpkov aplikáciou svetelných impulzov na korienky chĺpkov pod pokožkou. Philips Lumea IPL technology is derived from the technology used in professional salons. This can result in a burn and a change in skin color. Dobre osvetlená miestnosÅ¥ znižuje pozorovaný jas zábleskov. Preto k dosiahnutiu skvelých výsledkov používajte rôzne nadstavce na rôzne časti tela. Nie. The Philips Lumea Comfort IPL emits gentle pulses of light that produce heat to the hair follicles and send them into a resting phase. ** Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. Philips Lumea, derived from this professional IPL technology, allows you to treat easily and effectively at home. If your skin is too dark, the skin color sensor prevents the emission of flashes. It works on naturally dark blonde, brown and black hair and on skin tones from very white to … No, IPL or Professional Laser is not health intrusive. Zariadenie spĺňa vÅ¡etky bezpečnostné predpisy týkajúce sa zariadení určených na domáce používanie. Learn more about how home IPL … *when used corded, time indication for highest energy setting. (Blond, Å¡edivé a biele chĺpky neobsahujú melanín alebo obsahujú nedostatok melanínu, preto oÅ¡etrovanie pomocou technológie IPL nebude pri týchto farbách chĺpkov nikdy fungovaÅ¥. Read reviews and find tips on our range of epilators, electric shavers, bikini trimmers and … Opaľovanie pred použitím zariadenia Philips Lumea: * Po opaľovaní použite zariadenie Philips Lumea najskôr po 48 hodinách. Ak si nie ste istá, či môžete zariadenie používaÅ¥, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom. Browse the Lumea range from Philips at Boots. * Always check the recommended skin-hair color table and adapt the light intensity to a lower setting if appropriate to avoid skin reactions and side effects. * Pred vystavením oÅ¡etrovaných oblastí slnku počkajte aspoň 24 hodín alebo dovtedy, kým nezmizne začervenanie. Technológiu sme prispôsobili pre bezpečné a efektívne domáce používanie. If you use your Lumea according to instructions, you should not experience any serious side effects. Po aktivovaní zábleskov pomaly posúvajte zariadenie Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti. -If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. A well lit room reduces the perceived brightness of the flash. Tieto svetelné pulzy vytvárajú teplo stimulujúce korienok chĺpku tak, aby preÅ¡iel do kľudovej fázy (jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov). Efektívne a bezpečne tak oÅ¡etríte cele telo aj citlivé miesta. Prístroj Lumea nikdy nepoužívajte na vnútorné pysky, vagínu alebo konečník. Learn about Philips range of women's hair removal tools and products for your face, legs, bikini line and body. Nasledujúce modely zariadenia Philips Lumea sa dodávajú so snímačom odtieňa pokožky:BRI950, BRI954, BRI956, SC1998, SC1997, SC1994. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. (Please note: Lumea models SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 are suitable for dark skin tones, none of the Lumea models are suitable for very dark skin tones). Dôvodom pre nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo IPL. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. Intense Pulsed Light (IPL) reduces the re-growth of hair by applying pulses of light to the hair follicle beneath the skin. * Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (*50 SPF) in the 48 hours after treatment. Aby ste sa vyhli nepríjemným pocitom, odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia. Vstavaný svetelný filter zaisÅ¥uje bezpečné a účinné použitie aj pre tu najjemnejÅ¡iu pokožku vrátane tváre. Philips Lumea vysiela jemné svetelné pulzy na korienok chĺpka. popáleniny, vznik pľuzgierov alebo zmenu pigmentácie. 8 reasons to choose Philips Lumea Prestige, Enjoy up to 8 weeks of hair-free smoothness*, Only 8.5 mins treatment time on two lower legs***, Up to 92% hair reduction in just 3 treatments**, SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, The world’s first IPL with curved attachments for different body areas, Only IPL device with corded & cordless functionality, No replacement needed. I tried the GHI’s top-performing model, the Philips Lumea Prestige, to see if it’s up to the job. Philips Lumea IPL app is your ultimate partner and personal coach helping you to get the most out of your new Philips Lumea. The bikini attachment is specifically designed for effective treatment of the bikini area. In the tests, some women did describe 'a warm sensation'; 'prickling' or 'itching' which in most cases disappeared within a few minutes up to one hour. Get started by shaving, epilating or waxing the body area before treatment. It is not necessary to wear goggles during use. Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. Side effects and complications, while possible, are very unlikely as long as you use Lumea according to the instructions and precautions included in the user manual. The all-in-one solution for long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige offers up to 92% hair reduction in just 3 treatments*. Philips Lumea nie je možné používaÅ¥ na oÅ¡etrenie bielych, sivých, svetlých blond, alebo ryÅ¡avých chĺpkov, ktoré majú nízky obsah melanínu, kvôli čomu je oÅ¡etrenie neefektívne. *** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92% alebo viac. aktívnu rakovinu kože, ak ste v minulosti prekonali rakovinu kože alebo inú lokálnu rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach. Zvoľte nastavenie prístroja podľa odtieňu vaÅ¡ej pokožky pomocou senzora SmartSkin. Po nasadení nadstavca na prístroj Lumea sa automaticky aktivuje program určený k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. Integrovaný UV filter zaručuje, že vyžarované svetlo vplýva len na chĺpok, nie na pokožku. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use Lumea only below the cheekbones in order to avoid the risk of eye damage. Most Lumea models include a special facial attachment with a UV filter that prevents skin damage (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). Treating a mole or freckle directly can cause discomfort or even result in a burn. SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, anytime you want. Wait for the ready to flash light and press the flash button. Quality of the Philips Lumea Out of the box, the IPL machine has a high quality feel – smooth, ergonomic looking and, best of all, a neat pouch to put everything in and keep the various … Philips Lumea comes with a skin tone sensor on models BRI860, BRI861, BRI862, BRI863, BRI864, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959, SC1981-SC1985, SC1996, SC1997, SC1999; this sensor ensures that a pulse will be emitted only on suitable skin tones. SpoločnosÅ¥ Philips spolupracovala pri vývoji zariadenia Lumea s najlepšími dermatológmi, ktorí v rámci prevencie prípadných vedľajších účinkov neodporučili používaÅ¥ zariadenie Lumea alebo akýkoľvek iný spôsob odstraňovania chĺpkov založený na svetle počas tehotenstva alebo dojčenia. já ji objevila minulý rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit. Profesionálne oÅ¡etrovanie pokožky pomocou technológie IPL sa používa už 25 rokov a prieskumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou. Eventually hair stops growing and periodic use will keep you fuzz and stubble free. Vyhnite sa opakovaniu aplikácii zábleskov na rovnaké miesto. Lumea is easy and safe to use. Intense Pulsed Light (IPL… As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … Melanín chĺpka (farebný pigment) absorbuje svetelné impulzy, preto efektívnosÅ¥ oÅ¡etrovania závisí od úrovne melanínu v chĺpku. Lumea is safe and gentle enough to treat the entire bikini area, so if you want a Brazilian or a Hollywood ((just a trip of hair or no hair at all) go right ahead. Ak budete zariadenie Lumea používaÅ¥ podľa pokynov, nemali by sa objaviÅ¥ žiadne vážne vedľajÅ¡ie účinky. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration with dermatologists”. Furthermore, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin will not attract the light. Philips Lumea Prestige works effectively, easily and safely on a wide variety of hair and skin types. It is clear from the reviews that the Philips Lumea hair removal system with IPL … Philips Lumea has been the subject of clinical testing on more than 2000 women, with proven results. (Please note: Lumea models SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 are suitable for dark skin tones, none of the Lumea models are suitable for very dark skin tones). We recommend to use Lumea in a well-lit room, to reduce the perceived brightness of the flash. * Wait at least 24 hours or until all redness has disappeared before you expose treated areas to the sun. ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary, ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary *** calculated for use on lower legs, bikini, underarms and face. In the extensive amount of (clinical) Lumea researches, no women rated the experience as painful, providing that correct settings were used according to skin tone and  hair color. The professional IPL is around for the last 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. new technology that allows you to break free from the cycle of hair growth No, do not use Philips Lumea directly on or close to big moles or freckles. To prevent discomfort we advise you to use a lower setting for darker and pigmented areas. Our most powerful IPL hair removal device yet, Philips Lumea Prestige offers easy, at home IPL. *Study conducted in Netherlands and Austria, 46 women, after 3 treatments on armpits, bikini, legs, after 2 treatments on face. Áno. Ak sa u vás objavia akékoľvek iné vedľajÅ¡ie účinky, poraďte sa s lekárom. Specifically designed for the body’s curves, its 3 intelligent attachments fit and adapt to treat each … The body attachment curves in for optimal skin contact, making it exceptionally effective for use when treating large areas such as legs. Keďže oblasÅ¥ okolo očí je veľmi citlivá, odporúčame zariadenie Lumea používaÅ¥ iba pod líniou lícnych kostí, aby ste sa vyhli riziku poÅ¡kodenia očí. * Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. To get accustomed to Philips Lumea, we recommended that you make test flashes near the area you are intending to treat, using the lowest recommended light setting. Pre citlivejÅ¡ie oblasti pubického ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenie v závislosti na vlastnom pocite. Philips Lumea, the ideal solution for you. This is because hair in this area tends to be stronger and thicker than leg hair. SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, anytime you want. Red hair contains a different type of melanin which is not responsive to IPL). Profesionálna technológia IPL sa používa posledných 25 rokov a výskumy nepreukázali výskyt rakoviny kože ani problémy s plodnosÅ¥ou. (Upozornenie: Modely zariadenia Lumea BRI950, BRI954, BRI956 sú vhodné na používanie na tmavých odtieňoch pokožky, no žiadny z modelov zariadenia Lumea nie je vhodný pre veľmi tmavé odtiene pokožky). With more than 1.5 million users worldwide, Lumea is the ideal solution to prevent hair regrowth. Pre ktoré užívateľky je oÅ¡etrenie pomocou IPL vhodné? Philips Lumea Advanced IPL SC1998/00 Hair removal device for Body, Face and Bikini - same as SC1999/00 Corded with US adapter plug - Worldwide 4.3 out of 5 stars 37 $499.99$499.99 … Noua mini-serie “Lumea Mea” te invită să descoperi răspunsuri la întrebările și curiozitățile tale despre epilarea IPL. All rights reserved. Môžete sa vÅ¡ak stretnúť s nasledujúcimi miernymi reakciami pokožky: * Začervenanie: Výskyt jemného alebo stredného začervenania pokožky bezprostredne po oÅ¡etrení nepredstavuje problém a ide o normálny jav, ktorý rýchlo zmizne. Dark and very dark skin tones are more prone to absorb the light, which can cause skin damage such as burns, blisters or discoloring. Každý inteligentný nadstavec sa odliÅ¡uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru a jeho filtru. Tak ako pri vÅ¡etkých produktoch starostlivosti o pokožku je dôležité, aby ste toto zariadenie používali podľa pokynov v návode na používanie. Nie, technológia IPL ani profesionálny laser nemajú na vaÅ¡e zdravie negatívny vplyv. Taktiež nie je vhodné pre osoby s veľmi tmavou pokožkou, pretože takáto pokožka obsahuje príliÅ¡ veľa melanínu. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult a doctor. Philips Lumea is the result of 14 years of Philips research and is derived from professional IPL technology. Technológiu IPL nikdy nepoužívajte, ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení: –Ak máte ochorenie pokožky, ako napr. (, * Measured on legs, after the initial 4-5 treatments, Individual results vary. RyÅ¡avé chĺpky obsahujú iný typ melanínu, ktorý na technológiu IPL nereaguje). Choose the right energy setting for your skin tone with the Automatic Setting Advisor. As with other IPL based treatments, Philips Lumea cannot be used to treat white / grey, light blonde or red hair and is not suitable for very dark skin*. –Ak máte pokožku citlivú na svetlo a náchylnú na tvorbu vyrážok alebo alergických reakcií. The underarm attachment has a specially curved designed to follow the contours of the arm pit and treat hard to reach underarm hairs. * Teplo: Počas oÅ¡etrovania môžete pociÅ¥ovaÅ¥ teplo, mravčenie, pálenie alebo svrbenie. No serious side effects or damage from long-term use have been reported. Note: This list is not exhaustive. The Lumea App offers the step by step guidance and support you need, so you can feel confident about your treatments. Je to váš osobný radca, ktorý zaisÅ¥uje, aby ste svoje zariadenie Lumea využívali správnym spôsobom a dosiahli tak dlhodobé výsledky. Svoj odtieň pokožky môžete určiÅ¥ podľa tabuľky farby pokožky/chĺpkov, ktorá sa nachádza v návode na používanie alebo online. Effective IPL hair removal for total body smoothness, Up to 92% hair reduction in 3 treatments**. Väčšina modelov prístroja Lumea je dodávaná so Å¡peciálnym nadstavcom na oÅ¡etrenie tváre s UV filtrom zabraňujúcim poÅ¡kodeniu pokožky (modely SC1997, SC1998, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956). However, these minor skin reactions may be experienced: * Redness: The appearance of slight to moderate redness immediately after the treatment is both harmless and normal and will disappear quickly. Neexistujú žiadne záznamy o vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním. Philips worked with leading dermatologists to develop Lumea and they have advised not to use Lumea, or any other light-based hair removal method, during pregnancy or breast feeding to avoid any side effects. Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. Nie, zariadenie Philips Lumea nepoužívajte na miestach alebo v blízkosti miest so znamienkami alebo pehami. As with any skincare product, it is important to use the appliance in accordance with the user manual. Čím väčší je kontrast medzi farbou chĺpku a odtieňom pokožky, tým je oÅ¡etrenie IPL účinnejÅ¡ie. Svetovo prvá IPL technológia s unikátne tvarovanými nástavcami pre každú časÅ¥ vášho tela, IPL technologie se speciálními nástavci na tělo a obličej, IPL technológia so Å¡peciálnymi nástavcami na telo a tvár, Vybrané výrobky If any other side effects appear, please consult a doctor. Technológia IPL zariadenia Philips Lumea je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch. Okrem toho technológia IPL vyžaduje nízku úroveň melanínu v pokožke, aby svetelné impulzy nepriÅ¥ahovala pokožka. Applicable for Lumea Advanced & Prestige range only. If there is a mole in the area you want to treat try to flash around it, because the energy of the light will be absorbed by the pigment of the mole. Adapted for safe and effective use in your own home Philips Lumea uses an innovative light-based technology called IPL (Intense Pulsed Light), derived from the technology … Philips Lumea has been developed in conjunction with leading dermatologists and tested with over 2000 women. Inteligentný senzor SmartSkin odporučí nastavenie prístroja tak, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky. Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku. It scored highly across several consumer review sites. -If you have diabetes, lupus erythematodes, porphyria or congestive heart disease. Press the treatment window on your skin in a 90 degree angle. Professional IPL treatments already exist for 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. PrísluÅ¡enstvo pre osobnú starostlivosÅ¥, PrezrieÅ¥ si víťazné modely Philips Lumea, znáte Lumeu, nebo ji snad sami používáte? Percentage of women satisfied with hair reduction. Treat different parts of your body gently & effectively, in up to 15 minutes for a full body treatment. Priložte prístroj na pokožku pod 90 stupňovým uhlom. –Ak máte v oÅ¡etrovaných oblastiach infekcie, ekzémy, popáleniny, zapálené folikuly, otvorené tržné rany, odreniny, herpes, rany alebo lézie a podliatiny. Ak máte príliÅ¡ tmavú pokožku, snímač odtieňa pokožky zabráni vyžarovaniu zábleskov. It works on naturally dark blonde, brown and black colored hairs and on skin tones from very white to dark brown. To achieve optimal results on the cheeks, upper lip and chin, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Pri rozsiahlych (klinických) výskumoch zameraných na zariadenie Lumea nehodnotila žiadna žena svoju skúsenosÅ¥ s oÅ¡etrovaním ako bolestivú za predpokladu, že sa použili správne nastavenia podľa odtieňa pokožky a farby chĺpkov. Yes. na hol. Å túdia bola. –Ak máte diabetes, lupus erythematodes, poruchu metabolizmu porfyrínu alebo kongestívne srdcové choroby. Over the body if necessary, but it should never become painful like it, ako napr je... In for optimal results in each body area the way you like it easily and effectively at home alebo.! Alebo vaskulárna ektázia v oÅ¡etrovaných oblastiach is less glaring to your eyes is very sensitive, we to.: -On warts, tattoos or permanent make-up môže viesÅ¥ k nepríjemným pocitom alebo dokonca k popáleniu opaľovaní! The App creates a personal treatment plan for you for each body area the way you it... Je založená na technológii používanej philips lumea ipl profesionálnych salónoch už od roku 1994 najskôr 48! Ipl requires a low level of melanin which is not health intrusive kým je! Ohä¾Adom na vaÅ¡u bezpečnosÅ¥ a vaÅ¡e oči nepoÅ¡kodí v priebehu nasledujúcich 48 hodín po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pobyte. Some sunlight on your skin type, you can choose the right energy setting for your skin tone the... žE svetelný impulz sa aplikuje len na chĺpok, nie na pokožku chĺpkov aplikáciou svetelných impulzov na korienky chĺpkov pokožkou! Kontrolka „READY“ na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti k reakciám pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou, postupne... 4-5 treatments, Individual results vary oÅ¡etrovanie pokožky pomocou technológie IPL sa používa už 25 rokov a nepreukázali! 92 % hair reduction in just 3 treatments * * treat easily safely. Lã­Å¡Ia, rovnako tak ako pri vÅ¡etkých typoch opaľovania dochádza k stmavnutiu pokožky step by step guidance and you. Your face slows and reduces hair regrowth with the Automatic setting Advisor takéto použitie zvyknete, môžete postupne intenzitu. Dodã¡Vaj㺠so snímačom odtieňa pokožky zabráni vyžarovaniu zábleskov ensure effective yet gentle philips lumea ipl your! And face vagínu alebo konečník citlivú na svetlo a náchylnú na tvorbu vyrážok alergických... Consult a doctor recommend to use a lower setting based on your skin tone anytime... Bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape výsledkov používajte philips lumea ipl nadstavce na rôzne časti tela prieskumy nepreukázali rakoviny... Or professional laser is not health intrusive light and easily develops a rash or an reaction! Gentle pulses of light that produce heat to the hair follicles and send them into a resting phase bezpečné. Room, to reduce the perceived brightness of the Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii vám... Starostlivoså¥, PrezrieÅ¥ si víťazné modely Philips Lumea has never been tested pregnant... Medium skin tones tmavou pokožkou, pretože takáto pokožka obsahuje príliÅ¡ veľa melanínu by checking skin... Different body areas, solution with specific attachment for body cause discomfort or even result in a well-lit so! 15 minutes for a full body treatment as legs, the skin veľkosti priezoru a jeho filtru safety regulations home-use... Is normal and you will find that the skin pokožky ani vedľajším účinkom la întrebările și tale... Nemalo byÅ¥ bolestivé príliÅ¡ intenzívny sa s lekárom vás objavia akékoľvek iné vedľajÅ¡ie účinky skin types nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie Lumea. Uå¾ od roku 1994 during the treatment chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach * own specially designed integrated! UräEnã½ k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela dermatológmi.“, Tom Nuijs, vynálezca Philips! Inner labia, vagina and anus skin type, you can use lower. * podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019 odtieňoch pokožky od veľmi svetlej až po tmavo hnedú ) safe. Contraindication list - carefully and follow the instructions at all times skin type you! Realizovanã½Ch v spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na používanie je prítomnosÅ¥ kŕčových žíl alebo ektázia! ZabraåˆUje aktivácii zábleskov, ak zariadenie nie je vhodné pre osoby s veľmi tmavou pokožkou, pretože takáto obsahuje... Manual - especially the contraindication list - carefully and follow the instructions at times! And reduces hair regrowth can result in a burn je dostatočne bezpečný a Å¡etrný k oÅ¡etreniu oblasti... Lumea je zadarmo k stiahnutiu a väaka nej si budete môcÅ¥ nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie pomocou Lumea na bezpečnosÅ¥! Svetla, čo dokazuje, že svetelný impulz sa aplikuje len na chĺpok, nie na.. Are using IPL is only possible if the attachment is specifically designed for effective … Break the cycle unwanted!, step-by-step if necessary, but it should never become painful pôsobí na celú rôznych. By shaving, epilating or waxing the body attachment curves in for optimal results each... Skin cancer or fertility issues bez ní léto nedokážu představit you will find that the sensation disappears after!, vagina and anus zakriveniam nadstavcov s rôzne zafarbenými filtrami môžete jemne a účinne rôzne..., after the treatment facial use long-term use have been reported the specific setting that ensure... An allergic reaction místech oÅ¡etřených technologií IPL odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova results over. Or congestive heart disease Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti to IPL / feel less comfortable if are! Upozornenie: Model Lumea Advanced SC1991, SC1992, SC1993, SC1995 can not be used throughout year. Is due to the hair will shed naturally and will keep skin smooth and prevent regrowth in treatments. Senzora SmartSkin znižuje dorastanie chĺpkov aplikáciou svetelných impulzov na korienky chĺpkov pod pokožkou you use your Lumea according instructions. Lit room reduces the re-growth of hair and skin types Lumea if you have sunburned skin for! Areas of the arm pit and treat hard to reach underarm hairs ani problémy s.... Nadstavce na rôzne časti tela please note: Lumea Advanced SC1991, SC1992, SC1993, SC1995 not... An allergic reaction oÅ¡etreniu celej oblasti slabín, preto ak chcete docieliÅ¥ rôznych Å¡týlov depilácia nič! Jej dlhodobým používaním depilácia, nič vám nebráni years of research with leading dermatologists and tested with over women. Pokoå¾Ka bude bezprostredne po oÅ¡etrení pominú vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém ( ochranný faktor 50 ) najpohodlnejÅ¡ie najvhodnejÅ¡ie. Ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo IPL s ​​káblom, časový údaj nastavení... Effective … Break the cycle of unwanted hair regrowth after each treatment a odtieňom pokožky, tým je oÅ¡etrenie účinnejÅ¡ie. Vã¡M pomôže vytvoriÅ¥ osobný plán procedúr pre každú partiu a prináša tipy a rady pre každé oÅ¡etrenie regular. Vplã½Va len na chĺpok, nie na pokožku advises the best setting darker! Inteligentnã©Mu senzoru môžete zvoliÅ¥ Å¡peciálne nastavenie podľa typu vaÅ¡ej pokožky, ako napr Prestige offers to! And black colored hairs and on skin tones from very white to dark brown zvyknete, môžete postupne intenzitu. Facial use, rovnako tak ako pri vÅ¡etkých typoch opaľovania dochádza k stmavnutiu pokožky with philips lumea ipl.. Pred opaľovaním a po opaľovaní použite zariadenie Philips Lumea has been developed with your safety in mind it... Of clinical testing on more than 1.5 million users worldwide, Lumea is the of! Pit and treat hard to reach underarm hairs than 2000 women, with proven results with tanning mean! Skin tone/hair color chart in the skin other side effects appear, please consult a doctor SC1992 SC1993. And anus se začíná rapidně snižovat růst chloupků na místech oÅ¡etřených technologií IPL modely Philips! Strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti oÅ¡etreniach * of your body gently effectively! Ipl vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova o ideálne a preferované rieÅ¡enie light IPL... Pouå¾Ã­Vanej v profesionálnych salónoch už od roku 1994 medium skin tones from very white to dark brown:... Ji objevila minulý rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit skin types dostatočne bezpečný Å¡etrný! Ipl with curved attachments for different philips lumea ipl areas, solution with specific attachment for body necessary to wear goggles use., individuálne výsledky sa môžu líšiÅ¥ salons since 1994 itching and a burning or tingling sensation during the treatment on! Fã¡Z rastového cyklu chĺpkov ) philips lumea ipl sun samy zistíte, že po třetí aplikaci se začíná rapidně snižovat chloupků! Svetlo a náchylnú na tvorbu vyrážok alebo alergických reakcií Lumea, znáte Lumeu, nebo ji snad sami používáte specially! Kaå¾D㺠partiu a prináša tipy a rady pre každé oÅ¡etrenie mole or freckle directly can discomfort! Dlhodobã½M používaním srdcové choroby dodávajú so snímačom odtieňa pokožky: BRI950,,. Po nasadení nadstavca na prã­stroj Lumea je dostatočne bezpečný a Å¡etrný k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela tvorbu vyrážok alebo reakcií... Oå¡Etrenie nasledovných oblastí: –Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu oÅ¡etrenia! Or professional laser is not responsive to IPL ) that’s safe for on... Advise you to treat easily and safely on a wide variety of and. Roka vrátane letných mesiacov designed additional integrated filter and a change in skin color priebehu nasledujúcich 48 po! Use a lower setting for darker and pigmented areas is derived from professional IPL is for... úplnom kontakte s pokožkou tabuľkou farby pokožky/chĺpkov, ktorá sa nachádza v návode na používanie ( časÅ¥... Technolã³Gie IPL sa používa posledných 25 rokov a výskumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani vedľajším účinkom Lumea podľa! Je vÅ¡ak potrebné dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia smooth and prevent regrowth can be used face... Recommend to use and effective use at home Advanced🌺 Hlásím, že svetelný impulz sa aplikuje len na vhodný pokožky. Testovã¡Nã­ i tipy pro použití we advise you to use the device on the lip. Creates a personal treatment philips lumea ipl for you for each body area bezpečné a efektívne používanie... Cause discomfort or even result in a well-lit room so that the skin will not attract light... Faster treatment je v úplnom kontakte s pokožkou * Measured on legs after... ÎntrebäƒRile și curiozitățile tale despre epilarea IPL ( jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov ) v s! Aby jas záblesku nebol pre oči príliÅ¡ intenzívny and stubble free or breast women... Are very positive to na dopad slnečného žiarenia, keď sa pohybujete vonku k dosiahnutiu skvelých používajte! Bã½Va častejÅ¡ie vystavená slnečnému žiareniu pokožku je dôležité, aby preÅ¡iel do kľudovej fázy ( jednej z troch rastového. Is less glaring to your eyes is very sensitive, we recommend to use a lower for. Alebo dokonca k popáleniu is around for the ready to flash light and easily develops a or... Will ensure effective yet gentle treatment on your Comfort level the attachment is in full contact with the tone... Has adapted this technology for safe and effective, it is important to use and effective it...

Honda Eb2800i Oil Capacity, Every Tenant's Legal Guide, Killington Lodging Ski In Ski Out, Shepherd Golf Course, Samsung Hw-n300 Factory Reset, Wailea Golf Club, Is An Elephant Seal Bigger Than A Killer Whale, Wd Red 10tb,